In de Provinciale staten werkt Armine voor transparantie en inclusiviteit. Zij wil dat álle inwoners van Zuid-Holland worden betrokken bij politieke besluitvorming. Daar hoort bij dat de Provincie goed communiceert en open is, ook wanneer dat lastig is. Maar dat betekent ook dat de Provincie actief zoekt naar de mensen die de overheid niet zo gemakkelijk weten te vinden.

Armine: “Als je niet oplet, zit je elke keer weer aan tafel met de “usual suspects”. Mensen die een goed netwerk hebben weten altijd wel op de ene of de andere weg de overheid te vinden, als ze iets nodig hebben. Die mensen mogen gewoon blijven komen, daar is niks mis mee. Maar we kunnen veel meer doen om de mensen te betrekken die niet vanzelf naar ons toekomen. Dat geldt op alle terreinen: van inspraak in omgevingsvisies, tot subsidies voor het MKB. Inclusiviteit is niet vanzelfsprekend, je moet er hard voor werken.”

Meer weten? Neem contact op met Armine!

E-mail: armine@glzh.nl