Lokale afdelingen kunnen bij ons terecht voor:

  • Hulp met deelname aan verkiezingen.
  • Het zoeken van samenwerking met andere afdelingen;
  • Algemene ondersteuning;
  • Bemiddelen bij geschillen binnen een afdeling of tussen afdelingen. 

Voldoet een afdeling niet aan haar taak, dan kan het provinciaal bestuur het bestuur van die afdeling tijdelijk overnemen. Is de taakverwaarlozing structureel, dan kan het provinciaal bestuur, na overleg met de betrokken leden, besluiten de afdeling op te heffen.