De kerncentrales van Doel en Borssele lijken ver weg, maar bijna heel Zuid-Holland valt binnen de gevarenzone van 100 kilometer die Minister Schippers hanteert voor het uitdelen van jodiumpillen. 
GroenLinks Zuid-Holland vraagt zich af of Zuid-Holland wel voldoende op een incident is voorbereid, of er goede evacuatieplannen zijn en plannen om de jodiumpillen uit te delen voor Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda en de rest van Zuid-Holland.  
De afgelopen maanden zijn de kerncentrales in België geregeld met misstanden in het nieuws geweest en internationaal leven er zorgen over de veiligheid van de Nederlandse kerncentrales. GroenLinks Zuid-Holland heeft  het provinciebestuur dan ook gevraagd hoe het is gesteld met de kerncentrale van Borssele en of Zuid-Holland wel voldoende voorbereid is op eventuele incidenten.