De provincie Zuid-Holland gaat zich de komende tijd extra inzetten om kindvriendelijke en beweegvriendelijke sport en recreatiegebieden ‘om de hoek’ mogelijk te maken. Na twee collegeperioden afwezig te zijn geweest, is het onderwerp sport weer op de provinciale agenda gezet, conform het coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’

De provincie Zuid-Holland zet in op een kindvriendelijke, gezonde en aantrekkelijke buitenruimte die geschikt is voor, én uitnodigt tot, bewegen, sporten en recreatie. Gedeputeerde Staten verwoordt dat als volgt: “We stimuleren de bereikbaarheid en toegankelijkheid van sport- en recreatievoorzieningen, zodat zoveel mogelijk Zuid-Hollanders hier gebruik van kunnen maken, wat bijdraagt aan een gezonde, weerbare en vitale bevolking. Wij richten ons op sport en recreatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.” Gedeputeerde Anne Koning zegde woensdag ook toe te kijken of het programma ‘groen doet goed’ een prominentere plek kan krijgen in het Zuid-Hollandse beleid. Dat programma stimuleert inwoners om de natuur te beleven.

De fractie van GroenLinks is blij dat sport, recreatie en een kindvriendelijke leefomgeving worden gestimuleerd door Zuid-Holland. Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks): “Als GroenLinks willen we de beperkte ruimte in Zuid-Holland goed benutten voor het welzijn van onze inwoners. Voldoende ruimte voor inwoners om te bewegen en voor kinderen om te spelen is daarbij een belangrijk speerpunt.”