Zuid-Holland: geen groei en ombudsman, wel geluidmetingen Rotterdam The Hague Airport

Berend Potjer van GroenLinks is blij met de uitkomsten van het luchtvaartdebat vandaag in Zuid-Holland. “Zuid-Holland lijkt eindelijk te stoppen met dralen en haar verantwoordelijkheid te pakken.”

Potjer is blij met de spijkerharde toezegging dat Zuid-Holland geen groei van Rotterdam The Hague Airport zal accepteren. Ook geen marginale groei, zoals een brief leek te suggereren. Ook is Potjer blij dat het provinciebestuur binnen een maand komt met een voorstel om geluid van het vliegveld te meten. Het plan om een omgevingsombudsman in te stellen gaat van tafel, omdat die te weinig bevoegdheden zou krijgen om iets met de klachten te kunnen doen.

Potjer: “Het aantal meldingen van geluidsoverlast is verdrievoudigd. Met praten wordt die geluidsoverlast niet minder. De kwartiermaker was dan ook duidelijk: er wordt goed gepraat, maar niet goed gemeten. Daarom zijn wij blij dat de provincie binnen een maand komt met een voorstel voor geluidsmetingen.”

Ook is Potjer blij dat Zuid-Holland zich met de herindeling van het luchtruim gaat bemoeien. “Dat raakt ons zeer direct. Het vliegverkeer van Rotterdam moet alle kanten op uitwijken voor Schiphol.” Geluidmetingen kunnen de feiten aanleveren voor het debat over de herindeling van het luchtruim.