Zuid-Holland gaat inwoners actief betrekken bij verantwoording van beleid

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op voorstel van GroenLinks ingestemd met het plan om inwoners meer te gaan betrekken bij de verantwoording van het beleid van de provincie. Het voorstel is om bij de volgende jaarstukken in het voorjaar van 2018 een zogenaamde V-100 te organiseren waarbij 100 burgers vragen formuleren voor Statenleden over de evaluatie van het gevoerde beleid.

Veel inwoners hebben op dit moment weinig inzicht in de werkwijze van de provincie. Dit is zonde omdat de provincie haar werkzaamheden immers doet voor haar inwoners. Om achteraf te kunnen beoordelen of het werk goed is verricht is het daarom juist goed om die inwoners bij deze evaluatie te betrekken. GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: ‘Ik ben blij dat ons voorstel om inwoners meer bij ons werk te betrekken statenbreed is aangenomen. Ik zie uit naar het gesprek met onze inwoners over het door de provincie gevoerde beleid.’

GroenLinks ziet het V-100 concept (bedacht door VVD Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg) als een goede aanvulling op de democratische controle van Provinciale Staten op het afgeleverde werk door de provincie.