Nederland verloor sinds 2013 natuur- en bosgebied ter grootte van Amsterdam, zo kopte Nu.nl vorige maand dit artikel. Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat helaas duidelijk zien dat Zuid-Holland een van de sterkste dalingen in natuurgebied kent in Nederland. 

Deze alarmerende trend heeft de fractie ertoe aangezet schriftelijke vragen in te dienen bij de Provinciale Staten. 

Landelijke verschillen

Volgens het CBS-rapport is de hoeveelheid natuur in Zuid-Holland aanzienlijk afgenomen, terwijl andere provincies minder te maken hebben met deze negatieve ontwikkeling. "De afname van natuur- en bosgebieden is regionaal niet gelijk verdeeld. De oppervlakte natuur- en bosgebied is het meest afgenomen in de provincies Zuid-Holland (60 vierkante kilometer) en Fryslân (44 vierkante kilometer). In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de oppervlakte natuur- en bosgebied toe tussen 2013 en 2022." - CBS

Opheldering over tegenstrijdigheid

De afname is extra zorgelijk gezien de inspanningen van zowel de rijksoverheid als de provincie om natuur te beschermen. En het natuurnetwerk uit te breiden. GroenLinks-PvdA wil opheldering over deze tegenstrijdigheid.

Onze fractie vraagt zich af hoe het kan dat natuurgebieden in Zuid-Holland moeten wijken voor andere ruimtelijke functies. Vaak wordt aangenomen dat landbouwgrond het meest wordt aangetast door ruimtelijke ontwikkelingen. Maar dit rapport laat een andere werkelijkheid zien:

Natuurbehoud essentieel voor toekomst

“Uit het CBS-rapport blijkt dat in Zuid-Holland vooral natuurgebieden moeten wijken. Het is verontrustend om te zien dat ondanks alle inspanningen van de overheid, de natuur in Zuid-Holland blijft afnemen. Natuurbehoud en -ontwikkeling zijn essentieel voor biodiversiteit, het welzijn van onze inwoners en het tegengaan van klimaatverandering. We moeten actief werken aan het tegengaan van deze negatieve trend." – Adem Mustafa Negash

Belangrijke vragen die de fractie aan de Provinciale Staten heeft voorgelegd zijn onder andere:

•               Hoe kan het dat natuurgebieden in Zuid-Holland ondanks beschermende maatregelen blijven afnemen?

•               Worden natuurbelangen consequent benadeeld bij ruimtelijke afwegingen?

Je kan de rest van onze vragen hier terugvinden.