Zorgen over voortbestaan Kindertelefoon

GroenLinks Zuid-Holland maakt zich zorgen over de noodklok die de Kindertelefoon geluid heeft. Op dit moment is de financiering van de Kindertelefoon en van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) centraal geregeld, maar door de decentralisatie van de jeugdzorg moeten de Kindertelefoon en het AKJ voor volgend jaar met alle 388 gemeenten afzonderlijke afspraken maken. Dit is een tijdrovende en kostbare weg. De Kindertelefoon heeft hierover de noodklok geluidt. GroenLinks deelt de zorgen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de provincie geen directe taak meer op het gebied van de jeudgzorg. Toch kan de provincie een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem waar zowel de Kindertelefoon als het AKJ mee kampen. GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: ‘De provincie heeft de taken op het gebied van de jeugdzorg aan de gemeenten overgedragen. Dit mag wat GroenLinks betreft echter niet betekenen dat de kinderen die hulp nodig hebben hiervan de dupe worden. De provincie kan een regierol oppakken om ervoor te zorgen dat er snel een afspraak komt tussen de Kindertelefoon, het AKJ en de Zuid-Hollandse gemeenten over de financiering.’

Verder heeft de provincie als toezichthouder op de gemeenten een belangrijke rol om te voorkomen dat wettelijke voorzieningen dreigen weg te vallen. GroenLinks wil van het college weten hoe voorkomen wordt dat kwetsbare kinderen tussen wal en schip vallen als er niet tijdig een adequate oplossing wordt gevonden.