Statenlid Robert Klumpes: ''Veel technologische innovaties in de landbouwsector, zoals luchtwassers en emissiearme vloeren blijken niet te werken, en worden juridisch afgeschoten. Daarnaast houden ze het huidige landbouwsysteem in stand. Wij steunen innovaties die ten dienste staan van de duurzame transitie. Het gaat namelijk niet alleen om stikstof, maar ook om het verbeteren van de waterkwaliteit, dierenwelzijn en het oplossen van het klimaatprobleem.''

De provinciale fractie van GroenLinks wil dan ook niet langer wachten met het nemen van maatregelen. Het is nu tijd voor duidelijke keuzes: perspectief voor boeren, duidelijkheid voor andere grote stikstof uitstotende sectoren en herstel van de natuur. ''Niet om boeren weg te pesten, maar om onze natuur te versterken en de waterkwaliteit te verbeteren, in het belang van ons allemaal'', aldus Klumpes

GroenLinks zet daarom in op landbouw waarmee wij nu en in de toekomst op een gezonde en duurzame manier voedsel produceren. Landbouw moet zo zijn ingericht dat het geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Er moet gewerkt worden binnen de grenzen van de natuur, waarbij de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt.