De hoeveelheid stikstof die Rotterdam The Hague Airport (RTHA) mag uitstoten blijft onderwerp van discussie. Een gerechtelijke uitspraak bepaalde onlangs dat het vliegveld zijn stikstofuitstoot moet verminderen vanwege het ontbreken van een natuurvergunning.

Tegelijkertijd is aan het licht gekomen dat stikstofrechten van boeren zijn aangekocht om ruimte te creëren voor RTHA, om alsnog deze vergunning aan te vragen.

Schaarste aan stikstofrechten

GroenLinks-PvdA Zuid-Holland betwijfelt deze gang van zaken, rekening houdend met de schaarste aan stikstofrechten. En de onzekerheid die vooral (duurzame) boeren de afgelopen jaren hebben ervaren.

"Het is voor ons belangrijk dat de luchtvaartsector eerlijk bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het simpelweg administratief afkopen van rechten is daarvoor niet goed genoeg." - Faraz Safavi Nic

Niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van boeren

GroenLinks-PvdA vindt dat het verminderen van stikstofuitstoot niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van boeren mag zijn. Door de luchtvaartsector te ontzien worden andere sectoren gedwongen om meer inspanningen te leveren. Terwijl juist de luchtvaart een grote bijdrage levert aan de stikstofuitstoot. Om deze reden hebben wij schriftelijke vragen gesteld en zal er op ons initiatief in september een breed debat over de luchtvaart in Zuid-Holland plaatsvinden.

"Op deze manier overheerst het recht van de sterkste, waarbij een individuele boer per definitie zwakker staat dan de Schiphol Group."- Lars Klappe

Duurzame oplossing

"De provincie moet actiever gebruik maken van de stikstofbank, waar landelijk stikstofruimte wordt geregistreerd. Zodat niet alleen de kapitaalkrachtigen natuurvergunningen opkopen, maar de overheid zorgdraagt voor een rechtvaardigere verdeling." - Adem Mustafa Negash

Het is duidelijk dat het stikstofbeleid rond RTHA vraagt om een kritische blik en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en middelen. Onze fractie zal zich blijven inzetten voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor deze kwestie.