In de Integrale commissie van de Provinciale Staten is gesproken over de omgevingswet en de nieuwe toerismestrategie van Zuid-Holland. GroenLinks stelde voor om de voedselbossen in Zuid-Holland als een nieuwe vorm van ecologisch toerisme te stimuleren. Dit voorstel is breed door de Provinciale Staten omarmd. De gedeputeerde gaat dit idee verder uitwerken.

In het coalitieakkoord ‘Zuid-Holland. Elke dag beter’ is afgesproken om de lusten en lasten van toerisme eerlijker te verdelen. Statenlid Armine Stepanyan: “GroenLinks is positief dat de Gedeputeerde Staten in de nieuwe strategie de balans tussen economie en ecologie waarborgen. Mede door de coronacrisis gaan we kijken naar nieuwe vormen van ecologisch toerisme. Door de samenwerking met andere provincies te zoeken en de spreiding van toeristen beter te reguleren. Daarnaast gaat de gedeputeerde de voedselbossen in Zuid-Holland als een nieuwe vorm van ecologisch toerisme stimuleren.”

In een voedselbos wordt voedsel verbouwd in harmonie met de natuur. In Zuid-Holland zijn voedselbossen in opbouw in Benthuizen en Rotterdam. Naar verwachting volgen er op andere plekken snel meer initiatieven. Stepanyan: “wat is er nu mooier dan om als toerist in eigen land de ecologische streekproducten te kunnen proeven, of zelfs met je kinderen zelf te kunnen plukken?”