Uitbreiding of krimp van Rotterdam Airport?

Aanstaande woensdag bespreken Provinciale Staten van Zuid-Holland haar advies aan de minister voor het luchthavenbesluit Rotterdam-The Hague Airport. De regio dringt erop aan om het een echt zakenvliegveld te maken en de nachtelijke overlast terug te dringen. GroenLinks steunt dit streven.

GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Het was nooit als toeristisch vliegveld bedoeld en is daar door de ligging ook niet geschikt als toeristische vliegveld. Als het een echt zakenvliegveld wordt krijgt het een ander geluidsprofiel en kunnen omwonenden hun nachtrust en gezondheid terug krijgen. Zo’n profiel past bovendien ook beter bij de duurzaamheidsambities van de provincie en de haven.”

Herpositionering als zakenvliegveld lijkt het meest kansrijk. De verkenner zag geen draagvlak voor uitbreiding en ook het provinciale coalitie-akkoord sluit uitbreiding uit. Een herpositionering als zakenvliegveld kan wel op draagvlak rekenen en past bovendien binnen het coalitie-akkoord.

Het vliegveld zelf houdt stug vast aan uitbreiding en probeert de politiek te overtuigen van het maatschappelijk nut daarvan. De berekeningen die het vliegveld hiervoor liet doen zijn volgens de contra-expertise echter onvoldoende onderbouwd en overdreven. Ook zijn ze heel anders als de cijfers die luchtvaartmaatschappijen zelf gebruiken. De provincie kan al drie maanden lang niet uitleggen waar de cijfers van het vliegveld op zijn gebaseerd, maar Potjer houdt hoop: “Die cijfers zijn het enige argument dat voor uitbreiding pleit. Dan wil je toch weten hoe dat zit en of de cijfers kloppen?”