Themabijeenkomst sociale woningbouw op 8 april in Leiden

Op de middag van 8 april organiseert GroenLinks Zuid-Holland een themabijeenkomst over sociale woningbouw in Leiden. Deze volgt op de algemene ledenvergadering die in de ochtend wordt gehouden op dezelfde plek. Tweede Kamerlid Linda Voortman komt langs om te spreken over dit thema. Mis het niet en meld je aan! 

Nu de Kamerverkiezingen voorbij zijn, staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, met volop kansen voor de partij. Wat zetten we in onze verkiezingsprogramma's over wonen? Waarin onderscheiden we ons van andere politieke partijen? Wat willen we in de woonvisies of de prestatieafspraken met woningcorporaties?

Ons Statenlid, Anneloes van Hunnik, vertelt over de rol van de Provinciale Staten, n.a.v. de Rotterdamse sloopplannen, het referendum daarover en de gevolgen voor de omliggende gemeenten. Welke lessen kunnen we daaruit leren, ook voor andere regio's? Anneloes van Hunnik zal met GL-lid Ronald Paping (tevens algemeen directeur van de Woonbond) en een lokale GL-bestuurder een paneldiscussie voeren over de uitdagingen en kansen er zijn in de toekomst.

Daarna gaan we in groepen discussiëren over deelthema's. Daar kun je ook je eigen voorbeelden en dilemma's inbrengen en leren van elkaar. Deze groepen gaan weer in discussie met het panel om hun vraagstukken en conclusies te evalueren.

Deze themabijeenkomst begint om 14:00 uur en eindigt om 16:30 uur. De gedetailleerde agenda en informatie over de locatie vind je in dit agendaitem.