Provincie stemt toch in met sloopplannen Rotterdam

Het voorstel van GroenLinks om de sloopplannen uit de regionale woonsvisie van Rotterdam te halen is weggestemd. In de nieuwe woonvisie van Rotterdam wordt onvoldoende gedaan aan het probleem dat er te weinig passende woningen zijn voor alle Rotterdammers. GroenLinks vindt de sloopplannen die in deze woonvisie staan onacceptabel omdat er veel sociale huurwoningen gesloopt dreigen te worden en er onvoldoende nieuwe sociale huurwoningen in de regio gebouwd worden. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. 

Een regionale woonvisie is een middel van de provincie om een evenwichtige woningmarkt te bewerkstelligen. GroenLinks Zuid-Holland is zeer bezorgd over de inhoud van de regionale woonvisie van Rotterdam. Tijdens de Statenvergadering diende GroenLinks een voorstel in om het deel van de Rotterdamse woonvisie waarin staat dat veel sociale huurwoningen gesloopt mogen worden niet goed te keuren.

GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘In de regio Rotterdam wonen veel mensen met een smalle beurs. Ook zij hebben recht op een goede en betaalbare woning. De voorgestelde woonvisie waarborgt onvoldoende dat alle Rotterdammers een passende woning kunnen krijgen. We krijgen veel signalen dat dit niet het geval is, deze gaan wij nu inventariseren.'