GroenLinks wil dat de provincie Zuid-Holland openheid geeft over haar banden met Shell. Het verzoek dat het Platform Authentieke Journalistiek daartoe deed moet zo snel mogelijk worden opgevolgd.

Het platform heeft communicatie tussen Shell en de provincie opgevraagd en beroept zich daarbij op de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob). Zuid-Holland laat zich in de Wob-procedure vertegenwoordigen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie heeft de gevraagde stukken nog niet op laten sturen en om extra toelichting gevraagd. 

Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks): 'in de wet staat dat de overheid niet mag vragen naar de reden voor zo'n verzoek. Vervelend dat dit nu toch gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat onderzoeksjournalisten hun werk kunnen doen.' 

Stepanyan benadrukt het belang van openheid over de banden tussen de overheid en het bedrijfsleven: 'De overheid moet het algemeen belang dienen en dat botst vaak met de belangen van grote bedrijven. Zeker als het gaat om Shell, één van de meest vervuilende bedrijven van Nederland.'

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan Zuid-Holland over de afhandeling van het Wob-verzoek.