Natuurbescherming is vastgelegd in Europese regelgeving. Nederland stoot veel stikstof uit en de natuur lijdt daaronder. In 2019 blijkt, na een uitspraak van de Raad van State, dat Nederland niet voldoet aan de Europese regels.

Natuurversterking

Het is duidelijk dat stikstof slecht is voor de biodiversiteit en dus onze natuur. De rijksoverheid stelt nu veel geld beschikbaar. GroenLinks wil deze middelen inzetten voor het nemen van effectieve maatregelen.

Statenlid Robert Klumpes: 'GroenLinks zet in op het versterken van de natuur, door meer natuurgebieden aan te leggen. Maar er is meer nodig. Om de natuur ook daadwerkelijk te beschermen, moet de stikstofuitstoot van alle industrieën omlaag. Dat geldt onder meer voor de luchtvaartsector, het wegverkeer en de veehouderij.

Opkopen van boerenbedrijven

Een belangrijke maatregel is het reduceren van het aantal landbouwbedrijven. Zij stoten namelijk de meeste stikstof uit. Een kleinere veehouderij is ook beter voor het klimaat. GroenLinks vindt het opkopen van boerenbedrijven de manier om het stikstofprobleem bij de bron aan te pakken.

In Nederland stoppen iedere dag zes boeren vrijwillig met hun werk. De wet ‘Voorkeursrecht Gemeenten’ geeft overheden de mogelijkheid om iedere stoppende boer te verplichten zijn of haar boerenbedrijf eerst aan te bieden aan de overheid. Die betaalt er dan een marktconforme prijs voor.

Statenlid Klumpes: ‘Hiermee kunnen we een enorme slag slaan wat betreft het oplossen van het stikstofprobleem, op een natuurlijke en eerlijke manier.’