Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap

De regio Midden-Delfland is sinds deze week een Bijzonder Provinciaal Landschap. Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland met deze speciale status. Het gebied, een groene strook tussen Den Haag en Rotterdam, is van groot belang voor de natuur en biodiversiteit in de provincie Zuid-Holland. GroenLinks is blij dat de bijzondere waarde van dit gebied ook door de provincie wordt gezien.

De nieuwe Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid aan de provincies om gebieden als Bijzonder Provinciaal Landschap aan te wijzen. Nu voor het eerst gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid is het te hopen dat meer gebieden deze status zullen krijgen. GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: 'Het is positief dat de regio zelf met dit initiatief is gekomen en dat de provincie dit initiatief omarmt heeft. Wij hopen dat er meer gebieden extra bescherming zullen krijgen.'

De status van Bijzonder Provinciaal Landschap is wat GroenLinks betreft een eerste stap naar het verder beschermen van belangrijke gebieden in Zuid-Holland. Naast het aanwijzen van gebieden is het van belang dat er ook voldoende middelen worden ingezet om de gebieden te beschermen en moeten negatieve ontwikkelingen zoveel mogelijk door de provincie worden tegengehouden door goede regelgeving op te stellen. GroenLinks zal deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.