Op initiatief van GroenLinks is in 2019 een motie aangenomen, die oproept tot het oprichten van een Burgermeetnet. Hiermee krijgen omwonenden de kans om de geluidsoverlast van vliegtuigen, met professionele ondersteuning, te meten. Op dit moment wordt het geluidsniveau berekend op basis van modellen.

Statenlid Robert Klumpes: ‘Veel omwonenden voelen zich niet serieus genomen. Er wordt niet goed omgegaan met klachten en inwoners met veel overlast worden weggezet als ’zeurpieten’. Het voorstel tot uitrol van het burgermeetnet ziet er gelukkig bemoedigend uit. Hiermee krijgen inwoners eindelijk de kans om zelf de cijfers en modellen van de overheid en luchthaven te controleren. Het vertrouwen is namelijk tot nul gedaald.’

Participatieproject

Dat het Burgermeetnet goed wordt uitgerold is extra belangrijk, want ook het participatieproces dreigt te mislukken. Dit proces wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de luchthaven en moet leiden tot voldoende draagvlak voor een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

De grootste bewonersorganisatie (BTV) is echter uitgesloten van vergaderingen en de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam is inmiddels uit het project gestapt. Klumpes: ‘Dit baart mij grote zorgen. Bij een mislukt participatieproject bestaat de kans dat er een luchthavenbesluit komt waarvoor geen draagvlak is bij omwonenden.’

Statenlid Klumpes heeft de indruk dat dit de luchthaven wel goed uitkomt. Zij hoeven dan geen concessies te doen, maar hebben zogenaamd wel het maximale gedaan om omwonenden te betrekken.

Maar wat is zo’n Burgermeetnet eigenlijk?

Het is een vorm van burgerwetenschap (Citizen Science). Burgers gaan zelf meten. Dat doen ze met professionele ondersteuning, zoals goede meetapparatuur en hulp van wetenschappers. Het kan gaan om het meten van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, maar in dit geval dus het meten van geluid. Het is een manier om burgers te betrekken en hun input te gebruiken ter aanvulling op de al bekende gegevens.