Klumpes: “Op dit moment wordt wel actie ondernomen tegen stikstofuitstoot, maar het is nog niet genoeg. Sterker nog, sommige maatregelen werken zelfs averechts. Ik roep het College op om niet te wachten tot het Kabinet meer maatregelen neemt, want de formatie kan nog wel even duren. Het is tijd voor actie. Want plantensoorten en diersoorten sterven nu al uit, de natuur verslechtert waar je bij staat.”

Wat betreft één van de maatregelen, de handel in stikstof, maakt Klumpes zich zorgen over een averechts effect: “De regeling werkt nu zo: stel dat bedrijf A nog stikstofruimte heeft. Deze mag overgenomen worden door bedrijf B, waarbij 30% wordt afgeroomd t.b.v. natuurherstel. Oppervlakkig gezien lijkt dit een goede regeling, omdat de totale stikstofruimte voor bedrijven afneemt, maar in de praktijk blijkt het niet te leiden tot minder stikstof. Bedrijf A had de stikstofruimte namelijk nog niet benut en bedrijf B gaat 70% daarvan wel benutten, want anders had ze die niet over hoeven nemen. Kortom: deze regeling kan er zelfs toe leiden, dat méér stikstof in onze natuur belandt!

Eerder riep Klumpes op om per natuurgebied te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om dat natuurgebied te beschermen. Staat naast een natuurgebied een intensieve veehouderij, dan is het verstandig om te proberen die uit te kopen of te verplaatsen. Gaat het vooral om verkeer, dan kan misschien de maximumsnelheid verlaagd worden. Gaat het om industrie, dan zijn maatregelen nodig om de uitstoot daarvan te beperken of af te vangen.

Klumpes: “Naast algemene maatregelen zijn ook specifieke maatregelen nodig in de omgeving van de betreffende natuurgebieden. Vermindering van stikstof gaat om bescherming van de natuur. Zuid-Holland werkt hard aan natuurbescherming en natuurherstel, dus de provincie moet doen wat ze kan om de stikstofneerslag in natuurgebieden te verminderen.”