GroenLinks vraagt dat samen met de SP aan de provincie Zuid-Holland. Dat de luchtvaart door de overheid wordt bevoordeeld staat wel vast, maar de belastingvoordelen op benzine en vliegtickets zijn juridisch toegestaan. De vraag is echter of het ook toegestaan is om de grond tegen een vriendenprijsje te verpachten. Eerder stonden de rechters op de stoep toen Eindhoven op die wijze PSV wilde steunen. Een rechtszaak over ongeoorloofde staatssteun werd toen voorkomen door wel markconforme tarieven te rekenen. De vraag is hoe dat zit bij Rotterdam The Hague Airport, of zij wel een marktconforme pacht betaalt. GroenLinks en SP willen graag weten hoe dat zit voor Provinciale Staten 16 januari de toekomst van Rotterdam The Hague Airport bespreken.

GroenLinks lijsttrekker Berend Potjer: “Bij de luchtvaart lijkt het principe van de vervuiler betaalt omgekeerd te zijn, niet de luchtvaart maar de omwonenden betalen de rekening. Mensen in de wijde omgeving kunnen niet rustig slapen vanwege de geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s. Dat neemt alleen maar toe doordat het Schipholverkeer de vliegtuigen van en naar Rotterdam omlaag en opzij drukt. Het aantal klachten is dit jaar alleen al verdrievoudigd en ook de veiligheidsrisico’s nemen navenant toe.”

Potjer (GroenLinks): “Dan mag je van het vliegveld toch wel verwachten dat zij een fatsoenlijke prijs betalen voor de grond die zij huurt, zodat de gemeente er ook nog wat aan heeft. ” De ligging van Rotterdam The Hague Airport en de vliegroutes zet namelijk de ontwikkeling van de omgeving en van de economie op slot. In delen van Zuid-Holland belemmeren het vliegveld en de laag overkomende vliegtuigen de ontwikkeling van onder meer woningbouw en duurzame energie.

Als er sprake is van ongeoorloofde staatssteun kan dat leiden tot een flinke naheffing, die mogelijk gevolgen heeft voor de prijzen van vliegtickets voor vluchten van en naar het vliegveld. GroenLinks en SP vinden ook dat ook een alternatief onderzocht moet worden waarbij Rotterdam The Hague Airport minder gaat vliegen en zich aan de afspraak houdt dat het een zakenvliegveld wordt.