De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP, 50Plus en D66 in Zuid-Holland vragen aan Gedeputeerde Staten om solidariteit te tonen met Europa. De partijen vragen om aandacht voor de nijpende situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het verzoek aan GS is om een brief aan het Kabinet te schrijven om gehoor te geven aan de oproep van vele maatschappelijke organisaties en gemeenten die deze kinderen willen opvangen.   

Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd om 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië, België en Luxemburg. Het Nederlandse aandeel is 500 kinderen. De Nederlandse regering heeft hier nog niet mee ingestemd. Dit terwijl met de corona-crisis snel handelen van het grootste belang is en er veel steun is binnen de Nederlandse samenleving en bij gemeenten om deze kinderen op te vangen.

Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks): “De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar en afhankelijk wij als mensen zijn. Kinderen zonder ouders op de vlucht zitten vast op de Griekse eilanden en zijn zeker nu met de coronacrisis extra kwetsbaar. Deze kinderen verdienen een goede opvang in Europa, voordat een grote uitbraak losbarst in de vluchtelingenkampen. Kinderen kiezen niet waar ze geboren worden en een vluchtelingenkamp is niet een plek waar ze gezond kunnen opgroeien. Wij dienen nu solidariteit met Europa te tonen, door ons aandeel van maar 500 kinderen in Nederland op te vangen.”

De provincie Utrecht is van plan een brandbrief te schrijven aan het Kabinet met het verzoek deze kinderen op te nemen. Ook de Staten van de provincie Noord-Holland hebben een soortgelijke oproep gedaan. De provincie Zuid-Holland moet er bij het kabinet ook op aandringen dat Nederland solidariteit toont en de verantwoordelijkheid neemt om op korte termijn 500 kinderen in Nederland op te nemen.