De warmteroronde is een stelsel van buizen, dat restwarmte vanuit de Rotterdamse Haven toebrengt naar Schiedam, Delft, Den Haag, Leiden en andere steden langs het traject. Huizen en kassen langs het traject kunnen daarmee verwarmd worden.

Statenlid Robert Klumpes:  “Sommige van de bedrijven die restwarmte leveren krijgen daarvoor CO2-rechten. Die verdienen dus geld met het feit, dat ze hun restwarmte niet in het milieu lozen. Dat is eigenlijk vreemd, want ze produceren die restwarmte toch wel, of ze er nu voor betaald krijgen of niet. Door zich aan te sluiten op het warmtenet ontstaat er ineens een verdienmodel voor het produceren van restwarmte. Het zou meer voor de hand liggen als de afnemers van de restwarmte meeprofiteren van die CO2-rechten. De inwoners doen immers ook iets wat de CO2-uitstoot vermindert, door hun huizen te isoleren en van het gas af te gaan. Van links tot rechts wordt geroepen, dat onze inwoners de energietransitie moeten kunnen meemaken. Hier ligt dus een enorme kans.

Helaas is hiervoor op dit moment nog geen ruimte in de Warmtewet. Een nieuwe wet is in de maak en zal moeten worden goedgekeurd door het nieuwe parlement.

Het GroenLinks Statenlid is vol lof over de inzet van de Provincie Zuid-Holland bij de realisatie van deze warmterotonde en de enorme hoeveelheid CO2-besparing die hiermee gepaard gaat, maar over de Warmtewet gaat de Provincie niet. Daarom kijkt hij naar de landelijke politiek.  

Klumpes: “Ik hoop dat dit aan de formatietafel wordt besproken, of anders in het Parlement, wanneer de nieuwe warmtewet wordt behandeld.  Want het moet voor onze inwoners ook financieel de moeite waard zijn om hun huis te isoleren en waar nodig aangesloten te worden op een warmtenet.”