Provinciale Staten heeft recent besloten om het project in een volgende fase te brengen. Er zal nu worden gekeken naar het effect op het verkeer, de impact op de omgeving, de kosten en het draagvlak onder de bewoners.

Zorgen over aantasting natuur

Statenlid Robert Klumpes: ‘We hebben ingestemd met dit besluit, omdat het project heel veel goeds doet voor het gebied met betrekking tot het OV, de fietspaden en het vervoer over water. Maar we hebben zorgen over plannen, zoals de aanleg van wegontsluitingen, die de natuur in het gebied, zoals het Zaans Rietveld en het Gouwebos, aantasten. Deze plannen willen wij van tafel.’

Het BBG-project is ontstaan als gevolg van het project N207-Zuid met daarin de aanleg van een provinciale weg door het Groene Hart, die de ‘Verlengde Bentwoudlaan’ wordt genoemd. Deze weg moet het verkeer op de N207 verminderen, maar zorgt voor extra verkeersdrukte rondom Hazerswoude-Dorp.

Ruimte voor de fiets en het OV

‘Daarom is een bredere visie op de mobiliteit in het gebied noodzakelijk, waaronder meer ruimte voor de fiets en een betere OV-verbinding. GroenLinks is geen voorstander van de weg. Maar als die er dan toch komt, dan moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er een goede oplossing komen voor de verkeersdrukte in Hazerswoude Dorp. Daarnaast moet deze weg door het Groene Hart zodanig worden ingepast, dat die voor omwonenden niet te zien, te horen of te ruiken is.’