GroenLinks wil misstanden huisvesting arbeidsmigranten voorkomen

GroenLinks, PvdA en SP stellen schriftelijke vragen over het voorkomen van misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten kan worden voorkomen. De provincie heeft aangegeven dit onderwerp onder de loep te zullen nemen. 

Voor de zomer start de provincie Zuid-Holland een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie komen werken. Dit programma gaat ervan uit dat
arbeidsmigranten van groot belang zijn voor de economie van Zuid-Holland. De krapte op de woningmarkt maakt huisvesting voor hen echter steeds lastiger. De aankondiging van het onderzoek naar de huisvesting riep een aantal vragen op. Aangezien in deze formatieperiode nog geen commissievergaderingen plaatsvinden, heeft Evelyn Hijink (PvdA) samen met Berend Potjer
(GroenLinks) en Lies van Aelst (SP) schriftelijke vragen gesteld.

Op 29 maart 2019 is in de NRC beschreven dat Oost-Europese migranten in Zuid-Holland slechte omstandigheden ervaren: zo wordt in de berichtgeving genoemd dat zij veelal worden uitgebuit en dat uitzendbureaus voor wie ze werken de regels omzeilen om zoveel mogelijk aan hen te verdienen. Ook de huisvesting laat te wensen over. GroenLinks, de SP en de PvdA vroegen daarom nadrukkelijk of het verdere voorkomen van dit soort problemen wordt meegenomen in het programma