De woningnood is groot. Al heel lang wordt er door de rijksoverheid bezuinigd op betaalbare woningbouw. Er is geen sprake van volkshuisvesting, maar van een woningmarkt. Er is daardoor een groot gebrek aan goede en betaalbare woningen. De huizen die er wel zijn, zijn voor veel mensen onbetaalbaar. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning veel te lang. Daarom moeten er veel woningen gebouwd worden.

In de tussentijd gaat het goed met de economie in Nederland. Het aantal kleine zelfstandigen in Nederland is in de afgelopen jaren gegroeid tot boven de miljoen. Deze ondernemers hebben een goede werkplek nodig om te innoveren. De vraag naar bedrijfsruimte is dan ook gestegen.

Functiemenging

Daarom is het goed als we inzetten op functiemenging. Dat houdt in dat wonen, werken en ontspannen gebeurt in dezelfde omgeving. Op moderne industrieterreinen, waar weinig milieuvervuiling is, kan veilig worden gewoond of gewandeld. Zo benutten we de schaarse ruimte in Zuid-Holland optimaal. En hoeven we ook geen grote woningbouwprojecten op te starten in kwetsbare natuurgebieden, die al zo onder druk staan in onze provincie.

Bescherming van de natuur

Wat GroenLinks betreft is dit een kans die we niet moeten laten liggen. Anneloes: ''Er zijn veel locaties waar we tegelijkertijd kunnen wonen, werken en recreëren. Kantoren kunnen worden omgebouwd tot woonruimte. Wij willen daarom dat de provincie gemeentes helpt bij het vinden van deze plekken. Zo benutten we de schaarse ruimte in Zuid-Holland en beschermen we onze mooie natuur.''