Om deze problemen op te lossen zijn transities nodig. Zo zitten we midden in een energietransitie en staan we aan het begin van de volgende: de landbouwtransitie. Volgens GroenLinks heeft het te lang geduurd, maar zijn de meeste politici er nu van doordrongen dat het stikstofprobleem moet worden opgelost. Robert: ‘Niet om de boeren weg te pesten, maar om onze natuur te herstellen, de bouw uit het slop te trekken en de kwaliteit van het water te verbeteren.

De natuur heeft zwaar te lijden onder de overmatige uitstoot van stikstof. In de landbouw gaat het dan vooral om ammoniak. Sommige planten groeien enorm, maar andere soorten sterven juist uit. Daardoor verliest de natuur haar biodiversiteit. Voor GroenLinks reden om nu door te pakken, maar niet alleen in de landbouwsector.

GroenLinks heeft het provinciebestuur, samen met een meerderheid van Provinciale Staten, opgeroepen om de stikstofuitstoot van de industrie, verkeer en bouwsector te verminderen. Robert: ‘Het is hard nodig dat we onze landbouwsector verduurzamen, maar we moeten daarnaast aan de slag met andere lokale uitstoters van stikstof. Iedere sector moet een eerlijke bijdrage leveren.’