Op korte termijn moet samen met gemeenten worden gezocht naar plekken waar mensen nu terecht kunnen. Niet alleen in de grote steden, maar ook in de kleinere steden en dorpen. De Provincie kan waar nodig een verbindende rol spelen in de organisatie. Op die manier kunnen mensen worden opgevangen in de buurt van hun oorspronkelijke woonplaats. Op die manier behouden mensen hun sociale contacten en hun vertrouwde omgeving.

Maar ook de belangrijkste onderliggende oorzaak van dak- en thuisloosheid moet worden geadresseerd: woningnood. Er moeten heel snel nieuwe woningen worden gebouwd. Geen villa’s of royale gezinswoningen, maar betaalbare huur- en koopwoningen, en sociale woningen.

Fractievoorzitter Anneloes van Hunnik: “Op dit moment komen mensen op straat te staan, omdat woningen in onze provincie niet betaalbaar zijn voor mensen met een gewone baan. Mensen komen ook eerder in de financiële problemen, omdat ze door hoge woonlasten geen buffer kunnen opbouwen. Wie dak- en thuislozen écht wil helpen, op de lange termijn, moet nu inzetten op woningbouw.