GroenLinks Statenlid Berend Potjer en toost met Zuid-Holland gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeanette Baljeu op de opening van de oplaadstraat

GroenLinks voorstel voor elektrische oplaadpunten na zeven jaar uitgevoerd

Vlak voor de kerst opende de provincie officieel de nieuwe laadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage van het Provinciehuis. In 2010 vroegen provinciale staten op initiatief van GroenLinks oplaadpunten voor elektrische auto's en elektrische fietsen te plaatsen in provinciale gebouwen en terreinen. Zeven jaar later heeft het provinciebestuur deze in het provinciehuis gerealiseerd.

Statenlid Berend Potjer is verheugd met de plaatsing van de punten:

"Elektrische oplaadpunten is een belangrijke voorwaarden om elektrisch te kunnen rijden. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en tegen klimaatverandering. Met deze oplaadpunten draagt de provincie daaraan bij ".

 

Het betreft de uitvoering van motie 241 elektrisch rijden die in 2010 door de toenmalig fractievoorzitter van GroenLinks Zuid-Holland Oscar Dijkhoff was geïnitieerd en op brede steun kon rekenen.

De motie vroeg onder meer om oplaadpunten te realiseren op de terreinen in eigendom en beheer van de provincie Zuid-Holland.