GroenLinks voorstel om natuurvriendelijke schoolpleinen te stimuleren aangenomen

Het voorstel van GroenLinks om te stimuleren dat schoolpleinen in Zuid-Holland zo natuurvriendelijk mogelijk worden gemaakt is door Provinciale Staten aangenomen. Hierdoor zal de provincie scholen, gemeenten en waterschappen actief informeren over de mogelijkheden om schoolpleinen natuurvriendelijker te maken en zullen bestaande goede voorbeelden worden uitgewisseld.

Het provinciale natuurbeleid is gericht op het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit in de provincie. Een belangrijke manier om dit in stedelijk gebied te bewerkstelligen is het realiseren van natuurvriendelijke schoolpleinen. Zogenaamde groenblauwe schoolpleinen dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving van de scholen en de directe omgeving, bijdragen aan de prestaties van de kinderen en de natuureducatie versterken. GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: 'Wanneer op schoolpleinen bijvoorbeeld groenstroken, beplanting en vijvers worden aangelegd of regenwateropvangplekken worden gerealiseerd levert dit een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het versterken van de biodiversiteit. Het zorgt er daarnaast ook voor dat we de natuurbeleving van kinderen vergroten en dat de wijken en buurten groener worden. Veel scholen zijn hier al actief mee bezig, maar het is goed dat de provincie deze positieve ontwikkeling verder gaat stimuleren.'