GroenLinks-PvdA Zuid-Holland heeft deze week tijdens een vergadering diepe zorgen geuit over de lopende vriendschapsrelatie tussen de provincie Zuid-Holland en China.

Het debat richtte zich scherp op de ethische en economische overwegingen die deze relatie met zich meebrengen.

Risico’s van samenwerking met China adresseren
Statenlid Adem Mustafa Negash opende de discussie door waardering uit te spreken voor de inspanningen van de provincie om de risico’s van samenwerking met China te adresseren. Hij verwijst specifiek naar de recente *Tuinbouw Roadshow in de Chinese provincies Hebei en Shandong. Georganiseerd op verzoek van het bedrijfsleven, waar de provincie bij aansloot.

“Als GroenLinks-PvdA Zuid-Holland hebben we echt serieuze zorgen over het onderhouden van een speciale vriendschapsband met een land waarvan we de economische risico’s en de ernstige mensenrechtensituatie expliciet moeten benoemen.” -Adem Mustafa Negash

Grove schendingen van mensenrechten
De heer Negash benadrukt dat Zuid-Holland -een voorstander van duurzaamheid en rechtvaardigheid- niet langer geassocieerd zou moeten worden met een regime dat bekend staat om grove schendingen van mensenrechten.

De discussie weerspiegeld de moeite om een constructieve dialoog te voeren over mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met Chinese partners. Het blijft lastig voor de Gedeputeerde om effectief te communiceren over deze cruciale onderwerpen.

Morele principes
De vergadering resulteert in een dringende oproep aan het provinciebestuur (GS) om de huidige samenwerking met China grondig te heroverwegen. Hoewel economische belangen een rol spelen, moeten we serieus overwegen of deze samenwerking strookt met onze morele principes.

Alternatieve samenwerkingsmogelijkheden
GroenLinks-PvdA Zuid-Holland zal tijdens de komende Provinciale Statenvergadering een voorstel indienen om de vriendschapsrelatie met China te beëindigen. Daarnaast zal de partij pleiten voor het verkennen van alternatieve samenwerkingsmogelijkheden. Met landen die vergelijkbare uitdagingen hebben en waar gedeelde waarden over mensenrechten centraal staan.