In het Kustpact staat beschreven waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden ruimte is voor (recreatieve) bebouwing. In Zuid-Holland gaat het om de opwaardering en uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk. Daarnaast staan er op het strand van Kijkduin in Den Haag voor de duur van vijf jaar veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten.

Partij voor de Dieren statenlid Hoogerwerf: “De Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding van de bebouwing aan de kust; zeker niet in natuurgebieden. We zijn dan ook zeer kritisch over de geschetste plannen”.

Willem Minderhout, statenlid voor de Partij van de Arbeid: “De uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk is gelegen in het Natura2000-gebied “Kennemerland Zuid”. Anneloes van Hunnik, fractievoorzitter van  voor GroenLinks vult aan: “De strandhuisjes in Den Haag zijn deels gelegen binnen NNN-gebied. Momenteel lopen er hier twee aanvragen voor een permanente vergunning.”

Van Hunnik: "De natuur is kwetsbaar. GroenLinks wil het Zuid-Hollandse strand versterken, daarom is het belangrijk om het strand en de duinen open te houden. We moeten dus goed opletten dat het kustpact zorgvuldig wordt nageleefd.

De partijen willen onder meer weten hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen te rijmen vallen met de afspraken die gemaakt zijn in het kader van Kustpact. De drie partijen hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend en zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden en beoordelen.