GroenLinks maakt zich zorgen over kwaliteit jeugdzorg Zuid-Holland

Verschillende aanbieders van jeugdzorg in de regio Zuid-Holland-zuid hebben aangegeven dat de vergoedingen die voor de jeugdzorg worden geboden te laag zijn om vanaf 1 januari 2018 nog voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Het gevolg hiervan kan zijn dat jongeren hun vertrouwde jeugdzorgbegeleider verliezen. GroenLinks vindt dit een zeer zorgelijk signaal en wil hierover graag uitleg van het college van Gedeputeerde Staten en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Sinds enige jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar de provincie heeft als taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeenten te waarborgen. Uit verschillende signalen blijkt dat gemeenten onvoldoende middelen hebben om de jeugdzorg, die zij van de provincie hebben overgenomen, te leveren met behoud van voldoende kwaliteit.

GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: 'De zorg aan kwetsbare jongeren is te belangrijk om door geldgebrek te laten verwaarlozen. Als gemeenten de kwaliteit niet kunnen garanderen vindt GroenLinks dat de provincie haar rol moet nemen en de gemeenten moet helpen bij het waarborgen van kwalitatief goede jeugdzorg voor alle jongeren die dat nodig hebben.'