GroenLinks laat inwoners meedenken over kustvisie

De inwoners van Zuid-Holland krijgen de kans om mee te denken over de kustvisie die de provincie Zuid-Holland gaat ontwikkelen. Op aandringen van GroenLinks-Statenlid Anneloes van Hunnik gaat de provincie een eigen visie ontwikkelen waarbij inwoners en organisaties de kans krijgen om mee te denken.

‘De kust is een bijzonder natuurgebied dat beschermd moet worden, zodat iedereen ervan kan genieten.’ zegt Statenlid Anneloes van Hunnik. De provincie heeft een discussienotitie ontworpen die woensdag 17 januari 2018 is besproken in de commissievergadering. ‘Wat GroenLinks betreft had de focus in deze notitie veel meer bij de natuurwaarden moeten liggen. Het college denkt voornamelijk vanuit economische belangen, dat kan erg schadelijk zijn voor de natuur,’ aldus van Hunnik.

Op 18 april zullen de statenleden in gesprek gaan met inwoners en partijen over hun visie op de kust. Daarnaast zal er op initiatief van de PvdA een online enquête worden afgenomen onder de inwoners van Zuid-Holland.