Groenlinks en 50PLUS willen debat over Beerput Zuid-Holland

50PLUS en GroenLinks willen de eerstvolgende Statenvergadering een debat over de controle op de petrochemische industrie. De documentaire over falend toezicht en handhaving in “Beerput van Nederland” van 4 december 2017 is hier mede aanleiding voor. “Beerput van Nederland” laat zien hoe ook bij toezicht en handhaving in Zuid-Holland de gezondheid van omwonenden en werknemers en de schone leefomgeving het vaak aflegt tegen de belangen van bedrijven die met giftige ZZS-stoffen werken

Eerder bleek al dat in Zuid-Holland meer dan de helft van de gevaarlijke industrie betrapt is op het overtreden van de regels. Uit diverse incidenten, zoals Dupont Chemours, Shell, Esso, Odfjell en asbestgrit, blijkt dat dit ernstige gevolgen kan hebben. GroenLinks en 50Plus dringen dan ook al langer aan op betere handhaving. Vorige maand nog vroeg 50plus in moties het College om beter te controleren en de maand ervoor vroeg GroenLinks naar de kwaliteit van de controles. De partijen werden toen doorverwezen naar het nieuwe beleid. Nu dat er is zijn de zorgen over het toezicht op de giftige ZZS-stoffen echter niet weg en hebben de partijen een debat aangevraagd.

“Het economisch gewin mag niet boven leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners en de medewerkers bij die bedrijven gaan”, aldus Willem Bakx (50Plus) en Berend Potjer (Groenlinks), “Wij willen zeker weten dat de beerput in Zuid-Holland is gedempt”.