Duingebied Meijendel is één van de meeste bezochte natuurgebieden in onze provincie, met ieder jaar miljoenen bezoekers. De natuur in het gebied staat daardoor onder druk. ''De vele bezoekers verstoren het broedseizoen en zorgen voor schade aan kwetsbare natuur, doordat zij niet allemaal op de paden blijven'', stelt Laura Neijenhuis (D66). Het grootste probleem is echter de hoge concentratie stikstof in het gebied. Dit zorgt ervoor dat bepaalde plantensoorten uitsterven. Uiteindelijk verdwijnen dan ook de insecten- en vogelsoorten die van die planten leven. Het Natura 2000-gebied verliest daardoor haar biodiversiteit.

Stikstofprobleem

''Het stikstofprobleem in Meijendel wordt met name door auto’s veroorzaakt', vertelt Robert Klumpes. 'Bij het verbranden van brandstof in de motor van auto’s die op benzine en diesel rijden, komt stikstof vrij. Dat gebeurt in de vorm van stikstofdioxide. Bij elektrische auto's komt ook stikstof vrij, maar is de uitstoot lager. Ieder jaar komen er zo'n 400.000 auto’s in het gebied, dat kan en moet minder. Daarnaast heeft het gebied last van het vliegverkeer, dat ook stikstof uitstoot. Deze uitstoot wordt nog niet eens meegenomen in de berekeningen.''

Natuurherstel

Om de biodiversiteit van het gebied te behouden en te versterken, moet de hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag. Zonder maatregelen, is het duingebied niet te redden. Samen met D66 en de Partij voor de Dieren hebben we de provincie gevraagd om actie te ondernemen. We willen weten of maatregelen zoals recreatiezonering en parkeren aan de rand van Meijendel zijn onderzocht en welk effect zij hebben. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren): ''Het is belangrijk om de druk op de natuur in Meijendel beter te spreiden. Dat geeft de natuur de mogelijkheid om te herstellen.''