De provincie heeft, net als GroenLinks, de ambitie om het openbaar vervoer te verduurzamen. Eerder vroegen wij daarom al aandacht voor zero-emissiebusvervoer. In 2016 is in een bestuursakkoord tussen verschillende overheden, organisaties en samenwerkingsverbanden afgesproken dat alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vanaf 2025 uitstootvrij moeten zijn.

De nieuwe buslijn is een enorme kans om het openbaar vervoer in onze provincie nu al verder te verduurzamen. Fractievertegenwoordiger Marieke Spekreijse: ''Door nu te kiezen voor schone en uitstootvrije bussen, maken we het openbaar vervoer in onze provincie weer een stukje schoner. Het college is dat gelukkig met ons eens''

Verder is de fractie blij met hoe omwonenden van deze nieuwe buslijn door de provincie zijn betrokken bij het project. Bij het participatieproces zijn zij niet alleen geïnformeerd, maar heeft er ook daadwerkelijk inspraak plaatsgevonden. ''Graag zien wij deze manier van participatie ook terug bij het verdere verloop van dit project, maar ook bij andere projecten.''

Meer weten over de Zero Emissie Bus?