Extra middelen voor bescherming weidevogels in Zuid-Holland

In reactie op de brief van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en IVN waarin zij hun grote zorgen uiten over de weidevogels, kondigt gedeputeerde Han Weber in zijn brief van 16 maart aanvullende verbetermaatregelen aan voor weidevogels. GroenLinks is blij met deze aanvullende maatregelen. De verbetermaatregelen gaan aansluiten bij het landelijke plan van aanpak weidevogels dat naar aanleiding van de aangenomen motie van GroenLinks Kamerlid Rik Grashoff is opgesteld. Dit najaar komt er naar de Provinciale Staten een voorstel voor een aanvullend budget van 3,5 miljoen. 

Fractievoorzitter GroenLinks Zuid-Holland Huri Sahin: “Mooi dat we vanuit de provincie extra maatregelen gaan nemen om de weidevogels te beschermen. Dat is echt hard nodig. Vooral het leefgebied voor de kuikens moet worden hersteld. Er moet meer ruimte komen voor vochtige graslanden met bloemen en insecten. Samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren doen wij regelmatig voorstellen om het huidige beleid aan te scherpen en aanvullende maatregelen te nemen. Als we daadwerkelijk de achteruitgang van de weidevogels willen stoppen, moeten we concrete stappen zetten.”