Even voorstellen: Sinan Özkaya

In maart werd ons kersverse team van maar liefst vijf Statenleden geïnstalleerd. Maar wie zijn dit eigenlijk en wat drijft hen? We stellen ze kort aan jullie voor, met vandaag Sinan Özkaya uit Delft!

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Sinan Özkaya, 32 jaar en een geboren en getogen Delftenaar. Ik ben werkzaam in de culturele sector en behalve een korte onderbreking voor werk in Istanbul, heb ik mijn hele leven in Zuid-Holland gewoond. In de afgelopen jaren heb ik als raadslid gewerkt aan een groener en duurzamer Delft. Ik maak muziek, dans graag en houd er van om onderweg te zijn.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten namens GroenLinks?

Ik vind, als je ergens zit, moet je je op je plek voelen. GroenLinks is voor mij dé politieke vereniging die groene en linkse idealen bindt. Het is dé politieke vereniging die de veranderingen wil doorvoeren waar ik in geloof, daarom voel ik mij ontzettend op mijn plek bij GroenLinks.

Zuid-Holland heeft de meest vervuilde bodem en lucht én de meest vervuilende bedrijven van heel Nederland. Daar moet wat aan gebeuren. Ik ga voor resultaat en heb me daarom kandidaat gesteld.

In de afgelopen 8 jaar heb ik als lokaal volksvertegenwoordiger mogen bewijzen over creatieve ideeën te beschikken die probleemoplossend zijn, die de stad leefbaarder en duurzamer maken, en heb ik mogen bewijzen dat ik een allrounder ben die ook meedenkt op andere beleidsterreinen dan enkel mijn eigen dossier. Nu wil ik dezelfde idealen omzetten in ambities voor Zuid-Holland en daar samen met de inwoners, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties werken aan een groen, duurzaam en leefbaar Zuid-Holland.

De slogan van GroenLinks is ‘tijd voor verandering’: welke veranderingen zien we wat jou betreft in Zuid-Holland in de komende 4 jaar?'

Als woordvoerder Landbouw en Natuur vind ik dat het anders moet. Zuid-Holland moet koploper worden in circulaire landbouw. Een duurzame landbouw betekent voor mij een landbouw waar innovaties worden bevorderd en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum worden teruggebracht. Ontwikkelingen en projecten in de regio moeten daaraan bijdragen en mensen met elkaar verbinden; Ik wil er voor zorgen dat we ons als provincie nog meer inzetten in de ontwikkeling van kringlooplandbouw, regionale agrarische markten, voedselbossen en stadslandbouw. In veenweidegebieden moeten we bodemdaling echt tegengegaan door het grondwaterpeil niet te verlagen. Dit leidt tot een ander gebruik van de grond, met andere gewassenteelt.

Hoe ga jij je daar in de Staten voor inzetten?

Ik geloof er in dat veranderingen alleen nuttig zijn als er goed wordt samengewerkt. We moeten daarom alle betrokken partijen meenemen in de vernieuwing van onze landbouw en voedselketen. Boeren verdienen bijvoorbeeld een goede beloning voor hun bijdrage aan de samenleving. Zij moeten daarom de ruimte krijgen om hun activiteiten te verbreden zo lang het dierenwelzijn, het milieu en het landschap daarmee niet in het geding komen. Daar ga ik me voor inzetten.

Welke quote of slogan typeert jou?

Peace at home, peace in the world.