Even voorstellen: Armine Stepanyan

In maart werd ons kersverse team van maar liefst vijf Statenleden geïnstalleerd. Maar wie zijn dit eigenlijk en wat drijft hen? We stellen ze kort aan jullie voor, met vandaag Armine Stepanyan uit Den Haag!

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Armine Stepanyan, 31 jaar, geboren in Armenië en in 2001 gevlucht naar Nederland. Nu ben ik sociologe en woon ik samen met mijn zoontje in Den Haag. In mijn dagelijks leven werk ik met veel plezier als beleidsadviseur leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten namens GroenLinks?

Als vluchteling weet ik dat een eerlijke wereld niet vanzelf komt: rechtvaardigheid is mensenwerk. Daarom wil ik mij daar ook voor inzetten. Door GroenLinksers van mijn afdeling werd ik een aantal keer op de kandidaatstellingsoproep gewezen. Ik ging op onderzoek uit en hoe meer ik erover leerde, hoe enthousiaster ik werd. Door mijn werk als belangenbehartiger van de gemeenten zit ik vaak om tafel met de Provincies en het Rijk. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van wat er speelt in de provincie Zuid-Holland. Onze Provincie staat voor enorme opgaven. Zuid-Holland heeft beperkte ruimte en is dichtbevolkt, maar wij blijven groeien en we moeten steeds meer mensen zien te huisvesten. Een sterk GroenLinks in de provincie is keihard nodig, zeker nu, zodat de groei in economie en mensen niet ten koste gaat van het groen en de leefbaarheid van onze leefomgeving.

De slogan van GroenLinks is ‘tijd voor verandering’: welke veranderingen zien we wat jou betreft in Zuid-Holland in de komende 4 jaar?'

Tijd voor verandering betekent dat we ongeduldig moeten zijn. Er wordt te weinig gedaan aan het hardnekkige onrecht in onze wereld en het zijn steeds dezelfde mensen die dat onrecht in stand houden. Politiek en bestuur worden nog steeds beheerst door ‘grijze mannen in pak’. Tijdens de installatie van de statenleden viel het weer op dat de meeste mensen in het publiek en de statenleden zelf helemaal niet representatief zijn voor ons Zuid-Holland en de diversiteit die wij rijk zijn. Ik denk dat het bestuur van Zuid-Holland jonger, linkser en inclusiever moet worden, dat is op allerlei dimensies goed voor onze provincie.

De besluiten in de politiek hebben direct of indirect invloed op alle inwoners, maar niet alle inwoners zijn betrokken bij de keuzes die we maken. Mensen moeten weer eigenaar worden van hun toekomst en daarvoor moeten zij deel uitmaken van het werk dat de provincie doet. Zeker als het gaat om het betrekken van jongeren en provinciegenoten met een biculturele achtergrond zie ik daar voor mijzelf een taak weggelegd.

Hoe ga jij je daar in de Staten voor inzetten?

Ik ben opgevoed met het motto: Bescheidenheid siert de mens. Maar ik heb ook geleerd dat je met bescheidenheid in de politiek snel achter de feiten aan loopt. Ik heb in ieder geval een kleine verandering gebracht door de provincie wat meer kleur te geven. In de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn er slecht 4 (van de 55!) statenleden met een migratieachtergrond. Dat is een pijnlijke constatering. Van die 4 zijn er 2 statenleden voor GroenLinks. Ik kan wel met trots zeggen dat mijn partij GroenLinks niet alleen maar in theorie inclusie nastreeft, maar dit ook in de praktijk waarmaakt. En niet alleen op etnisch gebied!

Naast het betrekken van jongeren van alle achtergronden wil ik die ongeduld waar ik het eerder over had meenemen naar de staten. Onze provincie moet nu socialer, duurzamer en inclusiever, het heeft al veel te lang geduurd!

Welke portefeuilles heb je en wat is daarin jouw inzet?

Ik heb hele leuke en brede portefeuilles gekregen, en dat zijn: Ruimtelijke ordening (o.a. omgevingsbeleid, kust), Klimaatadaptatie, Economie, Europa, Internationaal en Luchtvaart. Die portefeuilles zijn leuk om dat je echt fysieke impact kan hebben die nog lang voelbaar is.

Op dit moment ben ik de dossiers in detail aan het doorvreten. In die dossiers komt telkens naar voren hoe lokale, provinciale en landelijke politici neoliberale keuzes maken waarin geld belangrijker wordt gevonden dan mensen en milieu. Juist op provinciaal niveau kunnen we daar een vuist tegen maken, omdat we het niveau van gemeentes overstijgen maar wel rekening kunnen houden met specifieke problemen in regio’s. Zo kent een krimpgemeente totaal andere uitdagingen dan een grootstedelijke gemeente. Als statenlid wil ik de verschillende belangen goed afwegen en daarbij kwetsbare burgers een stem geven.

Meer concreet zal ik me inzetten om te waarborgen dat onze prachtige kust haar karakter behoudt, en niet in de uitverkoop wordt gedaan aan commerciële exploitanten. Daarnaast moeten we Zuid-Holland klaarstomen voor de gevolgen van klimaatverandering en onze natuur beschermen tegen toerisme, industrie en verstedelijking. Als moeder wil ik dit juist ook voor de generaties na ons.

Welke quote of slogan typeert jou?

Wie strijdt, kan verliezen; wie niet strijdt heeft al verloren.