Concept verkiezingsprogramma GroenLinks Zuid-Holland bekend!

De afgelopen maanden heeft de programmacommissie van GroenLinks Zuid-Holland hard gewerkt om een mooi en compleet programma samen te stellen. Het resultaat is het conceptprogramma met de titel Duurzaam, Groen, Open en Sociaal.

Het concept van het verkiezingsprogramma is onderaan op deze pagina te vinden. Het definitieve programma zal tijdens onze provinciale ledenvergadering op 25 november vastgesteld worden. Tot en met 28 oktober is het mogelijk om amendementen in te dienen. Meer informatie over het indienen van amendementen is op deze pagina meer informatie te vinden.