Algemene ledenvergadering op 8 april in Leiden

Op 8 april organiseert GroenLinks Zuid-Holland haar algemene ledenvergadering (ALV) in Leiden. Aansluitend aan de ALV is er een themabijeenkomst over de sociale woningbouw. O.a. Tweede Kamerlid Linda Voortman komt spreken over het onderwerp.

De ALV begint om 11:00 uur en de themabijeenkomst om 14:00 uur. De gedetailleerde agenda en informatie over de locatie vind je in dit agendaitem.

Tijdens de ALV komen de benoemingen van bestuurs- en commissieleden aan bod en zal er gestemd worden over een voorstel voor aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement. De stukken voor de ALV zijn onder aan dit nieuwsbericht toegevoegd. Hier zijn ook de motivatiebrieven van de kandidaten voor de benoemingen te vinden. Theo van den Bosch, René van Engelen en Machiel de Vries stellen zich kandidaat voor de functie van voorzitter van de functioneringscommissie.