GroenLinks Statenlid Berend Potjer: "Nut en noodzaak zijn nog altijd niet aangetoond"

Aanleg provinciale snelweg door Groene Hart nog niet zeker

Zuid-Holland aarzelt over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan bleek woensdag bij de commissievergadering van Provinciale Statenleden van Zuid-Holland.

Bewoners en deskundigen haalden op deze commissievergadering de onderbouwing van de provincie vakkundig onderuit. De gebruikte cijfers bleken niet te kloppen: 30% van het verkeer in de rapporten blijkt te bestaan uit spookauto’s die in werkelijkheid niet bestaan.

Één onderneemster rekende voor dat de weg voor veertig vrachtauto’s per dag wordt aangelegd oftewel één miljoen belastinggeld per vrachtauto. Voor en tegenstanders waren het er over eens dat de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan de knelpunten in Hazerswoude en Boskoop niet oplost, maar verergert. Met en zonder de spookauto’s. Iedereen vond dan ook dat er een integrale oplossing gevonden moest worden. De meningen verschilden of de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan moet wachten tot de oplossing er is en of lokale knelpunten moeten worden opgelost of dat er een provinciale snelweg door het Groene Hart moet worden aangelegd.

GroenLinks pleit met PvdA en PvdD voor een no regret aanpak:

Statenlid Berend Potjer: "Wij willen voorkomen dat de provincie eerst besluit het Groene Hart te doorklieven en tientallen miljoenen Euro's aan belastinggeld te spenderen en daarna spijt krijgt als blijkt dat het niet past in de uiteindelijke oplossing.

VVD en CDA nemen het risico van een onnodige destructie van het Groene Hart en 40 miljoen belastinggeld voor lief en willen snel starten met de provinciale snelweg.

Andere partijen wilden zich nog niet uitspreken en eerst nog antwoorden van de Gedeputeerde die door ziekte verhinderd was. 31 januari zal duidelijk worden of de weg wordt afgeblazen of nog niet.