7 oktober PLV + themabijeenkomst circulaire economie

Op zaterdag 7 oktober organiseert GroenLinks Zuid-Holland weer een Provinciale Ledenvergadering, zet hem alvast in je agenda!

Precieze tijd en locatie volgen nog. 

Naast het bestuurlijke deel van de vergadering zal er natuurlijk aandacht zijn voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen de dag afsluiten een interessante themabijeenkomst over circulaire economie.