Nol van Gerven

Kandidaat 7

"Met brede duurzaamheid als uitgangspunt kun je alles oplossen.”

Tot voor kort leefde de provincie nog niet zo bij jongeren, maar daar kwam de laatste tijd verandering in. Jongeren willen een duurzame en zekere toekomst. Ik wil streven naar een provincie die dat voor elkaar krijgt.

Hoewel ik op het moment van schrijven nog niet in de provincie Zuid-Holland woon, kom ik er al jaren. Ik heb namelijk al zes jaar een bijbaan in Leiden, en doe in Leiden en Delft een masteropleiding Industrial Ecology. In deze studie onderzoek ik de natuurkundige, technologische en maatschappelijke kanten van duurzame ontwikkeling om zo tot betere beslissingen te komen.

Ecologie geeft ook goed weer hoe ik de provincie zie: als een ecosysteem waarin mensen, de natuur en bedrijven met elkaar samenleven en elkaar op vele manieren beïnvloeden. Daarin is het belangrijk om een goede balans te vinden: in de verdeling van de ruimte, maar ook in afspraken en regels over hoe veel mensen en bedrijven de natuur kunnen beïnvloeden.

Ik zou deze balans in de toekomst meer richting mensen, en vooral meer richting natuur willen zien.

Daar wil ik me voor inzetten. Ten eerste is het daarvoor belangrijk dat er niet weer nieuwe wegen en woonwijken in het groen worden aangelegd, omdat we in Zuid-Holland erg zuinig moeten zijn op de natuur die we hebben. Ten tweede kan onze provincie het voortouw nemen in de grote energietransitie, die pas net is begonnen. En tot slot moeten we als provincie ook met de grote vervuilers om tafel gaan, en ze durven aan te pakken als dat niet genoeg resultaat oplevert. De komende jaren en decennia zullen chemiebedrijven de veiligheid moeten kunnen garanderen, zullen de kassen in het Westland namelijk volledig van het gas af gaan, en zal het Rotterdamse havengebied circulair moeten worden.

Dat is waar ik me de komende vier jaar in de provincie voor wil inzetten, met een frisse en jonge blik. Heb je vragen of ideeën? Laat het me weten via nolvangerven@gmail.com of een direct message op Twitter.