Joop Schippers
Joop Schippers

Joop Schippers

Kandidaat 9

"Liever samenwerking dan competitie"

Joop Schippers is werkzaam als econoom in het hoger onderwijs met als specialisatie ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Hij is een kleine tien jaar lid van GroenLinks en is de afgelopen jaren actief als lid van de landelijke werkgroep Economie van onze partij.

Mijn drijfveer, zowel in mijn werk als in mijn politieke activiteiten, is de wereld een beetje beter maken. Dat houdt – voor mij – in: het op weg helpen van jonge mensen via het onderwijs, achterstanden op de arbeidsmarkt bestrijden en zorgen dat iedereen haar/zijn talenten optimaal kan benutten in een omgeving die niet alleen leefbaar is voor de huidige, maar ook voor toekomstige generaties. Als fervente wandelaar gaat vooral de teloorgang van het groen in Zuid-Holland mij aan het hart. Graag zou ik daar de komende jaren – samen met de collega’s in Provinciale Staten – iets aan willen doen.