Als algemeen bestuurslid maak je deel uit van het bestuur, dat als een team opereert. Er is daarbij veel ruimte voor je eigen inbreng en interesses. Wil jij je inzetten voor diversiteit en inclusie, of jongeren betrekken bij de politiek? Super. Met het bestuur zorg je dat er ruimte is voor debat en biedt je een warm welkom aan (nieuwe) leden en geïnteresseerden. Ook help je bij het organiseren van ledenbijeenkomsten en de campagnes.

GroenLinks Zuid-Holland vraagt van jou

  • Organisatietalent
  • Een zorgvuldige en flexibele instelling
  • Positiviteit en enthousiasme
  • Minimaal 2 à 4 uur per week beschikbaarheid
  • Je bent bereid je voor minimaal twee jaar in te zetten voor de afdeling

GroenLinks Zuid-Holland biedt

  • Een stimulerende, enthousiaste, collegiale werksfeer
  • Betrokkenheid bij groene en sociale provinciale politiek
  • De mogelijkheid je CV uit te bouwen met een politieke bestuurstaak

Heb je interesse? Stuur dan een mail, met daarin je CV en motivatie, naar bestuur@glzh.nl. Bij vragen kan je natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Let op: de sluitingstermijn voor deze vacature is vrijdag 22 april. Na het sluiten van de vacature, zal het bestuur gesprekken voeren met de kandidaten. Deze vinden plaats op zondag 24 april, vanaf 17:00 uur.

Het bestuur zal vervolgens een voordracht doen aan de leden van GroenLinks Zuid-Holland op 22 mei 2022. Het staat elk lid vrij, om zich nog kandidaat te stellen op de PLV.