Agenda PLV

  1. Opening
  2. Financieel jaarverslag & advies kascommissie
  3. Update fractie - één jaar linkse samenwerking - toelichting vanuit de fractie
  4. Proces linkse samenwerking - toelichting Landelijk Bureau
  5. Update bestuur
  6. Rondvraag & W.v.t.t.k.
  7. Afsluiting