We verzamelen kennis, en we zorgen dat er gedebatteerd kan worden over belangrijke thema’s. We adviseren de politici en de leden van GroenLinks in Zuid-Holland, gevraagd en ongevraagd.

De werkgroep is toegankelijk voor iedereen die het gedachtegoed van GroenLinks een warm hart toedraagt. Heb je een vraag? Doe je mee? Stuur een mail naar werkgroepnatuur@glzh.nl.