Hoe richten we een duurzame stad in?

Hoe zien we de toekomst van Zuid-Hollandse platteland?

Waar gaan we naar toe met de Rotterdamse haven?
Allemaal vragen die in de werkgroep Duurzame Ontwikkeling aan de orde komen.

De werkgroep is een provinciale denktank voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

We verzamelen kennis, en we zorgen dat gedebatteerd kan worden over belangrijke thema’s.
We adviseren de politici en de leden van GroenLinks in Zuid-Holland, ook als ze daar niet om vragen.

De werkgroep is toegankelijk voor iedereen die het gedachtegoed van GroenLinks een warm hart toedraagt. Iedere maand is er een bijeenkomst, voorlopig online. Heb je een vraag? Doe je mee? Stuur een mail naar werkgroepduurzaam@glzh.nl.

Blauwe vlinder op grasspriet

De werkgroep vindt dat ontwikkeling duurzaam is, als we werken op deze manier:

TEGEN KLIMAATVERANDERING

Verbranding van kolen, gas en olie zorgt dat de aarde opwarmt. Daardoor verandert het klimaat. Dat zorgt ervoor dat er natuur verdwijnt, maar ook landbouwgrond. Het zorgt voor overstromingen en orkanen. Daarom willen we zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van olie, gas en kolen.

AANPASSEN

Het klimaat verandert al. Ook in Nederland merken we dat. We moeten ons daarop aanpassen. Het regent minder vaak, en áls het regent, is het in één keer een grote hoosbui. De zomers worden de laatste jaren steeds warmer. Onze huizen en straten moeten koel blijven in de zomer, en niet overstromen als het regent. En er moet nog meer veranderen. Bijvoorbeeld ook onze wegen, onze dijken, en onze boerderijen.

TEGEN VERVUILING

We hebben schoon water, en schone grond nodig om gezond te blijven.We houden de lucht, het water en de grond daarom zo schoon mogelijk. We gooien ons afval niet in de natuur, en we zorgen ervoor dat gevaarlijke stoffen er niet per ongeluk terecht kunnen komen.

WATER

We zijn zuinig met water. We verspillen het niet, en we vervuilen het niet. Dat geldt voor drinkwater, maar ook voor ál het water in de natuur. Want zonder water gaat alles dood. Als water vervuild is geraakt, proberen we het schoon te maken.

HERGEBRUIK

We gooien niets weg, maar we gebruiken al onze spullen en materialen opnieuw. Sommige materialen, zoals plastic, kun je maar één keer gebruiken. Daarna moet je het weggooien. Dat is zonde, want afval verbranden vervuilt de lucht, en het warmt de aarde op. Daarom willen we minder afval weggooien, en zoveel mogelijk hergebruiken.

NATUUR

We beschermen de natuur. Als een natuurgebied beschadigd is, proberen we het te herstellen. De aarde is niet voor mensen alleen. Ook dieren, planten en schimmels hebben ruimte nodig om te leven. En mensen wonen liever op een aarde met veel dieren, planten en schimmels. Anders is er niets te eten.