Op 20 maart 2019 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op de algemene ledenvergadering van 25 november 2018 zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Onze kandidatenlijst en ons verkiezingsprogramma (een regulier programma en eentje in begrijpelijke taal) zijn op deze pagina te vinden.